1398/06/21 08:09
شركت مدرن توليد كننده
بازديد مدير كل هماهنگي امور اقتصادي از شركت مدرن توليد كننده انواع چراغ خودرو در شهرستان آشتيان
نعمتي مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري از شركت مدرن توليد كننده انواع چراغ خودرو در شهرستان آشتيان بازدید نمودند.

نعمتي مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري از شركت مدرن توليد كننده انواع چراغ خودرو در شهرستان آشتيان بازدید نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved